آشنایی با تابلو چلنیوم

تابلو چلنیوم یکی از جدیدترین سبک های تابلوسازی می باشد. از این نوع تابلو برای ساخت تابلو های تبلیغاتی در محیط خارجی و داخلی استفاده میشود. یکی از نمونه هایی که با تابلو چلنیوم ساخته میشود تابلو مغازه است.