آموزش ساخت نئون فلکسی

مرحله اول در ساخت تابلو نئون فلکسی طراحی است.در مرحله دوم با دستگاه کاتر پلاتر نقشه تابلو گرفته میشود.تابلو های نئون در طیف های رنگی متفاوت در بازار موجود است.مانند:آبی قرمز سبز زرد و……