آموزش نصب تابلو چلنیوم

در ابتدا باید یک پلات از ابعاد حقیقی مانند طرح خود داشته باشیم که جنس آن کاغذی باشد. بعد طرح را روی محل نصب با چسب کاغذی یا هرنوع چسب دیگر ثابت میکنیم.