آشنایی با حروف چلنیوم

تابلوهایی که دارای حروف برجسته چلنیوم هستند مناسب برای تبلیغات در فضای بسته و باز میباشند که بیشتر در فضای عمومی استفاده میشوند. این حروف برجسته دارای زیبایی منحصر به فردی میباشند.